Nieuws PKV Muntendam e.o.

Hokkenbezoek 2018

Dit jaar is er een hokbezoek gepland over de provinciegrens.
We gaan naar Midden Drenthe, en de datum is: zaterdag 16 juni.

Daar worden 5 adressen bezocht.
Het zal nagenoeg de hele dag in beslag nemen.

De adressen die we gaan bezoeken zijn de volgende:
Fam. Briggeman in Beilen: fokker van de leghorn.

Fam. de Klein aan de Beilervaart: fokker van diverse watervogels, verder meerdere soorten op het erf.

Fam. Lubbing in Beilen: Konijnen Fokker Ned. Hangoor Dwerg

Dierenweide Stroomdal Beilen: Project opgezet met Kleindiervereniging Midden Drenthe in Beilen.

Fam. Verkolf in Wijster : Duivenfokker Neurenberger Bagadet en Vinkduiven.

Tussen de middag wordt ergens een lunch geregeld.
Het ligt in de bedoeling dat we bij het laatste adres in de gelegenheid zullen zijn om een drankje te nuttigen.
De gastheren en gastvrouwen willen graag eind april weten hoeveel mensen ze kunnen verwachten.
In verband hiermee, zou ik graag uiterlijk 15 april willen weten, hoeveel personen er van jullie vereniging mee gaan.

Aattinus Timmer.

Als er interesse is om mee te gaan naar dit hokbezoek graag voor 15 april aanmelden bij Jonny Wever 06-14016057


Sponsoren PKV

JW BOUW

Boven Oosterdiep 125C
9641 JP Veendam
Tel.: 06-12712693
E-mail: info@jwbouw.nl


nam