Nieuws PKV Muntendam e.o.

Enquête 2014

Tijdens ons laatstgehouden tentoonstelling Oktober 2014, hebben wij onze inzenders gevraagd om een enquête formulier in te vullen.
Op dit formulier stonden een vijftal vragen die betrekking hadden op onze show.
Op deze manier wilden we meer inzicht krijgen mbt de wensen van onze inzenders.
Tevens wilden we de mening van de inzenders om evt. de show te verplaatsen naar de datum van de vroegere Martinishow.
Hierbij de uitslag en opmerkingen van de enquête.

Wat vindt u van de accommodatie?

Maar liefst 60% van de ondervraagden vindt dat de locatie zeer geschikt is.
Als opmerking werd aangegeven dat het met hoge buitentemperaturen het in de zaal nog wel eens warm kon zijn.

Wat vindt u van de aankleding van de hal?

Maar liefst 91% vindt dit zeer goed tot fraai

Wat vindt u van de nevenactiviteiten?

De herstfair en andere activiteiten die wij naast de show organiseren valt bij 49% van de ondervraagden in goede aard.
2% vindt het onnodig

Voor ons als organisatie een belangrijke vraag.

Wat vindt u van de datum van de show?

Waarom belangrijk? Regelmatig horen wij dat het tijdstip van de show aan de vroege kant is, konijnen zijn nog niet door verhaard, dieren zijn nog niet uitgegroeid ect.
De uitslag verraste ons enigszins 30% van de inzenders vindt het tijdstip aan de vroege kant, 9% vindt het niet zo belangrijk en 61% vindt de huidige datum prima
Argument; Muntendam is één van de eerste grote shows, dat is in trek bij de fokkers.

De 4e vraag die van ons van belang was!

Stel dat de show rond de datum(december) van de voormalige Martinishow gaat zitten! Is dit een goed of slecht idee?

43% van de ondervraagden vindt dit een slecht idee en 47% % een goed idee.
Voorstanders van deze datum kwamen grotendeels met het argument;
Temperatuur rond dit tijdstip is geschikter, de dieren zijn beter uitgegroeid.
Tegenstanders van deze datum geven al argument.
December is een drukke en dure maand (sinterklaas, kerst),
Datum tussen show WPKC en Noordshow minder geschikt,
veel shows rond die datum(Oneto).
Argumenten waar wij als organisatie rekening mee moeten houden.

Als laatste vraag maar voor ons organisatie één belangrijke vraag.

Zouden wij als we de show in December gaan organiseren meer dieren kunnen verwachten?

51% van onze inzenders is van mening dat dit NIET het geval is.

Na deze uitslag was het binnen het bestuur wikken en wegen of wij als bestuur de show in oktober zouden gaan verplaatsen naar de datum van de Martinishow.
Ook met de uitbater van de Menterne hebben we uitvoerig gesproken.
Voor hem was de datum in december toch wel enigszins moeilijk i.v.m. de drukke december maand.

Met dit gegeven en de uitslag van de enquête heeft het ons doen besluiten dat wij onze show op de betrouwbare datum in oktober blijven organiseren.
We willen ieder die heeft meegewerkt aan de enquête bedanken voor de op en aanmerkingen, iets waar wij als organisatie verder mee kunnen

Gecontracteerde keurmeesters open show 2015
KonijnenP. van FoekenLemmerA keurmeester
B. LantingNieuw AmsterdamA keurmeester
SierduivenW.HalsemaOldeholtpadeA keurmeester
HoendersB. van EsSt.NicolaasgaC dwerg/hoender keurmeester
Serama
E.ZwamaDoezumA dwerg/hoender keurmeester
B.MombargPeizeB dwerg/C hoender keurmeester
T.KiewietDe WilpCdwerg/B hoender keurmeester
T.BoschmaKoudum A keurmeester
Water/siervogelsv.RiessenMorraA keurmeester
 
Gecontracteerde keurmeesters jongdierendag
KonijnenP.van LuneSpijkA keurmeester
HoendersE.ZwamaDoezumA keurmeester
M.EisensGroningenC keurmeester


Sponsoren PKV

JW BOUW

Boven Oosterdiep 125C
9641 JP Veendam
Tel.: 06-12712693
E-mail: info@jwbouw.nl


nedmag
Sponser van de Midden Groningen show 2022

nam