Nieuws PKV Muntendam e.o.

Jongdierencompetitie Groningen 2015

In het voorjaar van 2015 is tijdens de evaluatie van de jongdieren competitie 2014 besloten om i.p.v. een vereniging, de dag te laten organiseren door een vast comité, bestaande uit, Voorzitter Harm-Jan Scholte (Fivelingo) Penningmeester Harry Hoppentocht ( WPKC ) Secretariaat Harry Jager en Jonny Wever (Muntendam) en Rick Roelfsema (Leek).
Voordelen van een vaste groep is dat er duidelijke afspraken kunnen worden gemaakt over wie doet wat.

Op zaterdag 26 september werd in deze nieuwe bezetting de competitie gehouden. Er hadden zich negen verenigingen uit de provincie aangemeld voor deze dag.
I.V.M. een bruiloft op de vrijdagavond konden wij op de zaterdagochtend beginnen met de opbouw van de show, rond zeven uur hadden zich dan ook een groep vrijwilligers gemeld voor deze klus.
En een vlot tempo werd deze klus geklaard, rond half negen zaten we dan ook achter het welverdiende kopje koffie. Om negen uur werden de eerste dieren ingekooid en kon de dag beginnen.

Keurmeesters Visser (hoenders) en Dermois (konijnen) waren voor deze dag gecontracteerd.
Bij de hoenders streden zeven verenigingen om de titel.
In iedere ronde werd telkens één dier per vereniging gekeurd, dit kwam de wedstrijd element ten goede.
De dieren konden 0 tot 8 punten verdienen.

Hoenders

In de eerste ronde werd vier keer de zeven punten toegekend, waaronder een witte Wyandotte hen van Henk Lieth voor onze vereniging.
In de tweede ronde behaalde Australorp hen van Gerry Schut de volle acht punten, ook de WPKC behaalde in deze ronde acht punten zodat wij gezamenlijk met een gelijk aantal punten de derde ronde ingingen.
Hier vertegenwoordigde Jonny Wever onze vereniging zijn Antwerpse baardkriel behaalde eveneens de acht punten.
Een New Hampshire kriel van de WPKC behaalde zeven punten zodat wij met één punt verschil de vierde ronde ingingen.
In deze ronde behaalde een Wyandotte kriel van Swier Blik 5 punten.
De WPKC ging ons in deze ronde voorbij en bezette de eerste plaats.
In de vijfde ronde wederom een Antwerpse baardkriel met acht punten van Jonny Wever, het werd stuivertje wisselen met de WPKC en bezetten wij wederom de eerste plaats.
De Watermaalse baardkriel van Hemmo Schuur verstevigde onze positie met twee punten, het hennetje behaalde eveneens de acht punten.
De één na laatste ronde, een mooie Faverolle hen van Mans Hoving het dier behaalde zeven punten en was daarmee de enige F dier binnen deze ronde zodat onze vereniging maar liefst twee punten uitliep.
Inmiddels was de vereniging Fivelingo uit Appingedam op gelijke hoogte gekomen met de WPKC.
Met ruime voorsprong gingen wij de laatste ronde in.
De PKV had aan vijf punten genoeg om winnaar te worden.
Deze eer was aan een Hollandse kriel van Henk Riemeijer, het hennetje behaalde zes punten.
Met een hoge score van zevenenvijftig punten mocht PKV Muntendam zich kampioen van de jongdierencompetitie 2015 noemen.
In de laatste ronde ging Fivelingo de WPKC voorbij zodat deze vereniging met 54 punten de tweede plaats bezette.
De WPKC werd derde met 52 punten.
Ook individueel was er succes voor één van onze leden.
De Australorp hen van Gerry Schut werd uitgeroepen tot mooiste grote hen van de dag.
Een Australorp haan van Abel Middel lid van de WPKC werd uitgeroepen tot mooiste grote haan van de dag.
Bij de krielen werd een Hollandse hoen van Harry Kalk Fivelingo uitgeroepen tot mooiste krielhen van de dag, als mooiste krielhaan werd een Dresdener van Boers WPKC uitgekozen. Heren PROFICIAT!

Konijnen

Bij de konijnen hadden zich eveneens zeven verenigingen aangemeld.
Ook hier dezelfde puntentelling als bij de hoenders.
In de eerste ronde gingen De Marne, BeKaVe, en streven naar beter met zeven punten aan de leiding.
De Vlaamse reus van Beerman behaalde zes punten goed voor een gedeelde tweede plaats.
In de tweede ronde een Belgische haas van Johan Schmaal, dit dier behaalde eveneens zes punten.
Muntendam daalde in de competitie naar een vijfde plaats.
Ook in derde ronde zes punten, eveneens een Vlaamse reus ditmaal van fokker Vreugdenhil.
In deze ronde werd het predicaat F niet toegekend, waardoor het klassement weer in elkaar schoof, drie verenigingen met negentien punten en drie met achttien punten. Waaronder de PKV.
Johan Schmaal behaalde met zijn tweede Belgische haas in de competitie een F zeven punten, hierdoor stonden we gezamenlijk met BeKaVe op een tweede plaats. De eerste plaats werd bezet door de verenigingen De Marne en Fivelingo ieder met 26 punten.
De vierde ronde, maar liefst vier dieren met een F predicaat.
De tweede Vlaamse reus van Vreugdenhil behaalde zes punten, de PKV daalde in de competitie naar de vierde plek. Fivelingo mocht de volle acht punten bijtellen en steeg naar de eerste plek.
Een dramatische vijfde ronde.. maar liefst drie verenigingen met 0 punten!. Steven naar Beter, Hollandertje en Fivelingo uitgeschakeld?....
De Wener van Abel Schut behaalde in deze ronde zeven punten zodat onze vereniging weer "back en business" was en kregen we weer aansluiting bij de top van de competitie.
De voorlaatste ronde, Muntendam staat gezamenlijk met De Marne op een tweede plaats.
De Marne behaald in deze ronde vijf punten, aan de Vlaamse reus van Beerman de eer om deze aantal punten te overtreffen. Dit lukte het dier behaalde zes punten en stonden we achter de BeKaVe op een tweede plaats.
In de laatste ronde behaalde de derde Belgische haas van johan Schmaal een F zeven punten, een prima score. Met een eindscore van eenenvijftig punten sloten wij de competitie af,.
BeKaVe kon de eerste plek vasthouden. De Marne had echter pech in de laatste ronde scoorde deze vereniging 0 punten waardoor zij de derde plek verspeelde.
Fivelingo kwam met een eindspurt terug in de wedstrijd en behaal de ondanks 0 punten in de vierde ronde alsnog de derde plaats. Knap gedaan.
Individuele prijzen: Mooiste ram van de competitie een kleurdwerg van Comb. Van Lune. Mooiste voedster een Tan van Commies. Heren van harte proficiat met dit behaalde resultaat.

Voor PKV Muntendam een zeer succesvol verlopen competitiedag.
Een eerste plaats bij de hoenders en een tweede plaats bij de konijnen en een individuele prijs voor Gerry Schut.

Alle inzenders van harte proficiat.Sponsoren PKV

JW BOUW

Boven Oosterdiep 125C
9641 JP Veendam
Tel.: 06-12712693
E-mail: info@jwbouw.nl


nedmag
Sponser van de Midden Groningen show 2022

nam