Ontwikkelingen rond de Menterne Muntendam

Op dinsdagavond 28 februari 2017 heeft de gemeente Menterwolde in samenwerking met adviesbureau ATC-Select een inloopavond georganiseerd over de plannen tot verandering van de Menterne. Zoals het besluit nu genomen is, moet sporthal Ruitershorn op termijn dicht (deze zal waarschijnlijk gesloopt worden) en moet de Menterne invulling gaan geven aan de verenigingen die nu nog van beide accommodaties gebruik maken. Om dit voor elkaar te krijgen moet de sporthal van de Menterne hierom aangepast worden. Veel geld is hiervoor niet voorhanden dus een complete aanbouw in de vorm van een extra hal is niet haalbaar. Hierom is het plan bedacht om de hal intern te verbouwen door de nu bestaande kleedkamers en kantine weg te halen zodat dit direct meer vloeroppervlakte oplevert. Compensatie van de weggehaalde kleedkamers wordt gezocht in een aanbouw van nieuwe kleedkamers aan de voorkant van de sporthal. Onderstaande tekening geeft dit in de rode kleuren weer. De ruimte tussen het dorpshuisgedeelte en de sporthal (waar wij onze duiven tentoonstellen) zal worden veranderd in een kantine. Een glazen wand zal deze kantine en de sporthal van elkaar scheiden.

Voor ons als PKV is deze verandering zeker niet negatief. Onze show zou met deze verandering nog meer allure kunnen krijgen. Het verkrijgen van een aangrenzende kantine met zicht op de tentoonstelling is ook iets voor te zeggen.

We weten op het moment van het drukken van deze Uitmuntendammer nog niet of dit plan ook ten uitvoer wordt gebracht. Hierover zal de gemeenteraad van Menterwolde eind maart een besluit gaan nemen. Tot zover de ontwikkelingen rond de Menterne. Op onze algemene ledenvergadering zullen we hier verder op in gaan en zullen dan ook nadere informatie verstrekken.

Menterne Muntendam


Sponsoren PKV

JW BOUW

Boven Oosterdiep 125C
9641 JP Veendam
Tel.: 06-12712693
E-mail: info@jwbouw.nl


nedmag
Sponser van de Midden Groningen show 2022

nam