Nieuws PKV Muntendam e.o.

Sporthal Ruitershorn Muntendam

2016 was voor de PKV een spannend jaar t.a.v., het onderbrengen van onze show in 2017.
De gemeenteraad van Menterwolde moest door bezuinigingsperikelen een beslissing maken om 1 van de 2 sportaccommodaties te sluiten.
Na vele bijeenkomsten en vergaderingen werd in de winter van 2016 besloten om de Menterne te behouden en deze hal een opknapbeurt te geven zodat deze sportaccommodatie weer aan de eisen kan voldoen.

Met de renovatie van deze hal zal men na de zomervakantie van 2017 van start gaan en men hoopt de hal voor de zomervakantie van 2019 gereed te hebben.
Dit betekend voor ons dat wij de show in oktober van 2017 niet in de Menterne kunnen organiseren.
De gemeenteraad heeft toegezegd dat verenigingen die in de periode van verbouw aan de Menterne gebruik konden gaan maken van de sporthal Ruitershorn.

In het voorjaar van 2017 heeft een afvaardiging van ons bestuur een gesprek hierover gehouden met 2 verantwoordelijke ambtenaren.
Na een kort en prettig gesprek is ons toegezegd dat wij in week 42 onze show mogen onderbrengen in de Ruitershornhal, wel werd ons in dit gesprek gevraagd om na te denken over de datum (week 42) voor de toekomst.
Voorstel was om de show in de herfstvakantie te organiseren ,dit omdat alle verenigingen na verbouw van de sporthal in de Menterne gebruik moeten gaan maken van deze hal.
De basisscholen hebben wettelijk gezien voorrang in het gebruik van de hal, vandaar de vraag of wij naar de herfstvakantie kunnen verhuizen.

Dit voorstel hebben wij ingebracht op de voorjaarsvergadering van de KLG en werd door de vergadering goedgekeurd.
Vanaf 2018 organiseren wij onze show in de herfstvakantie, in praktijk houdt dit in dat wij schuiven tussen week 41,42 en 43.

In juni is het bestuur polshoogte gaan nemen in de Ruitershornhal.
Het is een mooie ruime hal van 30 meter breed en 60 meter lang, waar we met gemak 1000 dieren kunnen onderbrengen.
De hal heeft een goede lichtinval, is misschien qua geluid iets luidruchtig.
Er zit in vergelijking met de Menterne een kleinere kantine bij, maar in overleg met de beheerder Albert Bosscher is het te organiseren dat er leuke zithoek in de hal kan worden gerealiseerd.
Buiten de hal is er voldoende parkeergelegenheid en is de hal goed bereikbaar.

Wij als bestuur zijn positief om dit jaar onze show onder te brengen in deze hal, er zullen zeker aanpassingen moeten worden gedaan, zo is de grondoppervlakte behoorlijk groter dan in de Menterne en deze moet worden afgedekt, ook de deuropeningen van de hal zijn behoorlijk kleiner zodat wij de pallets met kooien moeten overladen.
Zo zullen er organisatorisch en praktisch nog wel meer puntjes van aandacht naar voren komen die moeten worden opgelost, weer een leuke uitdaging voor de club.
Wij als bestuur zien de show met vertrouwen tegemoet maar hopen toch dat wij in 2018 onze show weer kunnen onderbrengen in onze eigen vernieuwde hal van de Menterne.

Sporthal Ruitershorn MuntendaSponsoren PKV

JW BOUW

Boven Oosterdiep 125C
9641 JP Veendam
Tel.: 06-12712693
E-mail: info@jwbouw.nl


nedmag
Sponser van de Midden Groningen show 2022

nam