Nieuws PKV Muntendam e.o.

Clubshow 2021

Zoals u de vorige editie van onze clubblad heb kunnen lezen, was er in dit showseizoen geen mogelijkheid om onze open show te organiseren i.v.m. de coronamaatregelen.

Er werd besloten om op zaterdag 23 oktober een clubshow voor onze leden te organiseren. Op deze manier konden wij onze leden de mogelijkheid bieden om hun dieren te laten beoordelen en om na 1,5 jaar geen activiteiten te kunnen organiseren elkaar fysiek weer te ontmoeten.

We waren er vanuit gegaan dat we tussen de 125 en 150 dieren konden verwachten. Dit aantal werd ruim overtroffen met 189 inzendingen, een prachtig aantal waar de organisatie zeer verheugd mee was.

Bij de hoenders resulteerde dit dat er een extra keurmeester in de persoon va dhr. Visser gecontracteerd moest worden.

Op de vrijdagmiddag werden de kooien door een 15 tal vrijwilligers opgesteld en werd de hal show klaar gemaakt. De catalogus was reeds gedrukt en de fokkers konden d.m.v. een inlegblad de uitslagen later bijvoegen. We hadden een compleet catalogus laten drukken inclusief de adverteerders. We hebben gemeend de adverteerders dit jaar gratis hun advertentie in de catalogus op te nemen. Dit werd door onze adverteerders erg gewaardeerd.

Na controle van de QR codes konden de dieren zaterdagochtend worden ingekooid En na de welkomstwoord van onze voorzitster Mevr. Venema konden de keurmeesters G Meijer (konijnen) E.Visser en E Zwama (hoenders) en J Appeloo (duiven) om 9.00 uur starten met de keuring. Leden mochten de gehele keuringsdag aanwezig zijn.

Hoenders

Er werden 22 hoenders ingekooid door de leden Blik, Hageman. Middel, Wiltjer en Lieth. Het betrof hier de rassen Wyandotte, Bielefelders, Australorps en Barnevelders. Het predicaat Fraai werd 5 maal toegekend, waarvan 3 voor de Bielefelders van Abel Middel.

Uitslag

Kampioen van de show werd een Bielefelder van Abel Middel. Op de tweede plaats een Wyandotte van Henk Lieth. De prijs voor de mooiste 4 tal was voor de Bielefelders van Abel Middel,

Dwerghoenders

Hier waren 61 dieren te bewonderen, ingebracht door de leden, Hulshof P en H Jager, Krijthe, Munneke, Onrust Riemeijer, Wever, Schutte, Wiltjer en jeugdlid Damian Withaar. Helaas konden de New Hampshire van Damian niet aanwezig zijn i.v.m. ziekte onder de zijn kippen. Ingezonden rassen waren; Barnevelders, Antwerpse baardkrielen, Hollandse krielen Andalusier. Cochin, Chabo. Australorp. En Modern Enelse Vechtkrielen. Het predicaat Fraai werd 13 maal vergeven en 1 maal het predicaat Uitmuntend.

Uitslag

Kampioen van de show een Antwerpse baardkriel van Jonny Wever. De tweede plaats was voor een Cochin van Brigitte Hulshof. Mooiste overjarige haan werd een Hollandse kriel van Henk Riemijer. Mooiste overjarige hen was een Antwerpse baardkriel van Jonny Wever, deze fokker won ook de collectie prijs voor de mooiste 4 tal van de show.

Siervogels

Er werden 6 lachduifjes ingezonden door ons jeugdlid Rowan Munneke. Hij behaalde 3 maal het predicaat Fraai en 3 maal Zeer goed. Een mooie prestatie voor deze jeugdige lid en won met dit resultaat een mooie beker

Konijnen

De leden Brouwer, Ludolphie, Mollema, Schmaal en de gebroeders J en P Timmer zorgen dat er in totaal 56 konijnen naar De Menterne kwamen. Het ging hier om de rassen Engelse hangoren, Belgische hazen, Luchs, Satijn, klein zilver en Pool roodoog.

Het predicaat Fraai werd maar liefst 33 maal toegekend.

Uitslag

Mooiste konijn van de keuring, een Belgische haas van Jos brouwer. Een goede tweede plaats was voor een Pool roodoog van Pieter Timmer. Mooiste overjarige ram en voedster gingen naar dieren van Jos Brouwer. Tevens won deze fokker met zijn Belgische hazen de C klasse.

Mooiste 4 tal was voor de collectie Luchs van Kees Mollema.

Sierduiven

Bij de sierduiven een mooi aantal dieren van 47, ingekooid door de leden Wever, Blik Kort en Jongsma in de rassen kleur postduif, Italiaanse meeuw, Duitse Showtippler en Wener mid. Tuimelaar. In deze klasse werd het F predicaat 8 maal toegekend en het predicaat Uitmuntend 1 maal. Dit was voor een Weense Mid. Tuimelaar van Cees Jongsma en hij werd met dit resultaat kampioen van de show. De tweede plaats werd toegekend aan een Duitse showtippler van Jack Kort, Deze won ook de prijs voor de mooiste overjarige duivin en Cees won deze titel bij de oude doffers.

Mooiste 4 tal was voor de collectie Duitse Showtipplers van Jack Kort

Alle prijswinnaars van harte met de behaalde resultaten.

Halverwege de keuring zijn de leden getrakteerd op een prima verzorgde lunch van Harry en Harma Haan ( de Menterne) Deze lunch en consumpties werd de leden aangeboden door de vereniging. Onder een aangename sfeer werd door de 35 aanwezigen volop genoten van deze maaltijd.

De keuring was rond de klok van twee uur ten ende en konden de leden napraten over de behaalde resultaten. De familie Mulder maakte van deze gelegenheid gebruik om nog een aantal rondes met de welbekende rad van avontuur te draaien waar ook dit jaar weer mooie vleesprijzen waren te winnen.

Na de prijsuitreiking van de winnaars konden we rond vier uur starten met de afbouw van de show. Hier maakten vele handen licht werk en konden we na een uurtje werken de zaal weer schoon opleveren. Na het nuttigen van een paar consumpties konden we met elkaar terugkijken op en zeer geslaagde dag waar wij als organisatie veel complimenten over hebben mogen ontvangen. Iedereen bedankt voor deze geslaagde dag en hopelijk mogen we in 2022 weer onze Midden Groningen Show gaan organiseren.

Naschrift

Bij deze wil ik het bestuur danken, die het mogelijk maakten een geweldige clubshow te organiseren die gehouden is op 23 oktober in de Menterne. Ook de gezamenlijke broodmaaltijd was uit de kunst! Vele verenigingen kunnen hier een voorbeeld aan nemen! Nogmaals dank en tot volgend jaar!

Groet'n, Harbert Schutte

Oude henSponsoren PKV

JW BOUW

Boven Oosterdiep 125C
9641 JP Veendam
Tel.: 06-12712693
E-mail: info@jwbouw.nl


nedmag
Sponser van de Midden Groningen show 2022

nam