Nieuws PKV Muntendam e.o.

Vervoer dieren over landsgrenzen

Binnen Europa is een nieuwe regeling van kracht: op 21 april wordt van kracht de verordeningen EU
2016/429 en EO 2020/688. Wat betekent dit? Dat er zonder aanvullende maatregelen geen vervoer van onze diergroepen meer over de landsgrenzen mag

Dat is slechts uitgezonderd als aan strenge controles is voldaan. De status van dit besluit is dat er in Brussel discussie is ontstaan over de ingangsdatum. Dit raakt onze rasgebonden shows, de Europese show, onze grenslandshows, maar raakt ook de vogelbond en de postduivenbond. Vanuit de Entente oefenen we met alle landsvertegenwoordigers invloed uit op de politiek om het besluit van tafel te krijgen. Het lijkt erop dat er uitstel zal plaatsvinden, maar of dat leidt tot afstel is nog maar de vraag. Mocht het ongewijzigd doorgaan dan betekent het dat dieren over de landsgrenzen vervoeren wel kan, maar dat ze vooraf gecontroleerd moeten worden. Dat kostenplaatje wordt zo hoog dat de inschatting is dat incidenteel nog een dier de grens zal passeren. KLN probeert samen met de vogelbond, de postduivenbonden de Entente het besluit alsnog van tafel te krijgen.

Met toestemming van Klaas van der HoekSponsoren PKV

JW BOUW

Boven Oosterdiep 125C
9641 JP Veendam
Tel.: 06-12712693
E-mail: info@jwbouw.nl


nedmag
Sponser van de Midden Groningen show 2022

nam