PKV Muntendam e.o. - De Pen

Harm Mulder

Erica heeft de pen aan mij overgedragen en daarom ga ik wat over mijn hobby, het houden van kippen schrijven. Sinds de tachtiger jaren houd ik al kippen.
In die tijd had ik alleen kippen voor m'n plezier, toen deed ik nog niet mee aan de shows. Ook was ik nog geen lid van een pluimvee vereniging.
We zijn een keer op een show geweest en daarna heb ik mij ook opgegeven als lid van de pkv, dat was in 1991. Vanwege m'n werk ben ik toen nog niet met ras kippen gaan fokken voor de shows, daar had ik de tijd niet voor. We hadden wel verschillend rassen in de hokken, die we altijd heel mooi vonden.
In 2004 ben ik gestopt met het werken en daardoor kreeg ik meer tijd voor de kippen. Toen ben ik ook met het fokken van ras kippen begonnen. Het eerste ras dat ik had was het,,Noord-Hollands hoen" . Dat is een heel rustige kip die ook behoorlijk groot is en daarom veel ruimte nodig heeft. We zijn een keer op een show van onze,, zuster vereniging' in Leer geweest. Daar ben ik in contact gekomen met de heer Sprenkel, die was fokker van het ,, Duitse rijkshoen'', die heeft me toen overgehaald om ook met de rijkshoender te beginnen. Dat is voor de ruimte die ik heb ook veel gunstiger. Aan de rijkshoender heb ik altijd veel plezier gehad. Op de shows waren de resultaten ook goed. Na een aantal jaren ging de bevruchting van de eieren niet meer goed. Dat heeft een paar jaar geduurd. Toen ben ik overgegaan op een ander ras , maar heb nooit weer de resultaten gehaald die ik met de Rijkshoender heb gehad.
Nu fok ik met Sussex kriel, met wisselend resultaat. Ook zijn er nu een toom Serama's bij gekomen, waar ook met plezier mee gefokt wordt, met aardige resultaten.

H. Mulder.

Ik draag nu de pen over aan Harry Jager.Sponsoren PKV

JW BOUW

Boven Oosterdiep 125C
9641 JP Veendam
Tel.: 06-12712693
E-mail: info@jwbouw.nl


nedmag
Sponser van de Midden Groningen show 2022

nam