PKV Muntendam e.o. - De Pen

Louis van Kelckhoven

Wie: Louis van Kelckkhoven (1961, Wildervank)
Waar: Nieuw-Annerveen (Aa en Hunze)
Wat: Groninger meeuwen, groot, zilverpel

Louis van Kelckhoven Als fokker van Groninger meeuwen (groot, zilverpel) ben ik een beetje een beunhaas. Mijn core business is de Japanse meeuw, want behalve kippenfokker ben ik keurmeester tropische vogels en parkieten voor de Nederlandse Bond van Vogelliefhebbers (NBvV). En als keurmeester ben ik nu eenmaal verplicht om 'die soorten te houden waarvoor de keurmeester keurbevoegdheid bezit'. Dat is niet anders.

De liefde voor de kippen is er niet minder om. Ik ben wat ze in vogelkringen een 'Belg' noemen: zo iemand die alles mooi vindt. Zo heb ik een aantal jaren, geholpen door Dick Entjes uit Slochteren, Groninger slenken gehouden en gefokt. Dat ging heel aardig, totdat in 2017 het hele bestand, inclusief een aantal kippen in datzelfde hok, door een bunzing werd uitgemoord. De Groninger meeuwen overnachten sindsdien in een nachthok dat als een kast afgesloten kan worden, maar ik heb tot op heden niet de moed gehad om opnieuw met de duiven te beginnen.

Naast postuurrassen, zoals de slenken, ben ik een liefhebber van vogels/dieren met tekening. Zou ik een konijnenfokker zijn, dan hield ik Hollandertjes en Lotharingers. Als veeboer zouden dat Groninger blaarkoppen zijn en in mijn dierentuin zouden de zebra's vooraan staan. De Groninger meeuw, met de kenmerkende zwarte pelling zoals de tekening wordt genoemd, is al een kwart eeuw mijn favoriete hoenderras. Een fors landhoen, met enkele kam en zonder opsmuk. Levendig en zelfredzaam, zodat het mij altijd weer verbaast wanneer in het najaar een door het veen zwervende havik of (vrouwtjes)sperwer op mijn erf een kippetje weet te verschalken.

Keurmeester zijn voor de NBvV is begonnen als verdieping van mijn vogelliefhebberij. Met vogels en kleindieren is het als met kunst: als je weet waar je naar kijkt zie je meer. Als het klopt waar je naar kijkt (een dier voldoet aan de standaard), geniet je meer. Keurmeester kan een tijdrovende functie zijn. Naast de daadwerkelijke keuringen in najaar en winter wordt van een keurmeester verwacht dat hij zijn (in een enkel geval haar) kennis voortdurend up to date houdt middels bijscholing. Daarnaast mag ik als bestuurslid van de keurmeestersvereniging, waar alle keurmeesters van de NBvV (kanaries, tropen en parkieten) lid van zijn, mede op landelijk niveau hun belangen binnen de bond behartigen.

Net als de kleindierhouderij staat ook de vogelliefhebberij onder druk. Aan de ene kant vergrijzing, terwijl opeenvolgende generaties jongeren meer en meer vervreemden van wat de vrije natuur biedt. De overheid die zich er steeds met ons gaat bemoeien. Bij voorbeeld door het opleggen van regeltjes, vaak onder het mom van dierenwelzijn, en het dreigen met een registratieplicht.

Dat laatste is weer zo'n 'verrassing' uit Den Haag; registratieplicht voor particuliere pluimveehouders. Die verplichting geldt nu voor houders met meer dan 250 dieren. Zij moeten zich registreren bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Om bij een eventuele uitbraak van vogelgriep zicht te hebben op de populatie kippen in de buurt, is het idee in Den Haag, dat ook particuliere pluimveehouders zich registreren.

Tropische vogels zijn niet vatbaar voor vogelgriep en mogen, in tegenstelling tot mijn kippen, geshowd worden. Alleen de grondvogels (kwartels en patrijzen) moeten thuisblijven. Voorwaarde voor het houden van een vogelshow is dat er binnen een straal van 10 kilometer van de tentoonstellingslocatie geen uitbraak van vogelgriep is.

Als keurmeester voor de NBvV verricht ik zo'n tien keuringen per jaar. De meeste boven de grote rivieren, een enkele daar beneden en ook in Duitsland zien ze graag keurmeesters van de Nederlandse vogelbond. Zelf ben ik, na het stoppen van De Vogelvriend Veendam e.o., lid geworden van Vogelvereniging Gieten. Met mijn vogels speel ik, bij wijze van vergelijking met de Eredivisie, in het linker rijtje

Een voordeel van het showen van tropische vogels boven kippen, is dat ik mijn tropen kan trainen. Dat blijft met de Groninger meeuwen altijd een probleem. De meeuwen lijken liever bovenin een boom te zitten dan in een tentoonstellingskooi.

Ik geef de pen door aan onze nieuwe jeugdlid Nick BolkSponsoren PKV

JW BOUW

Boven Oosterdiep 125C
9641 JP Veendam
Tel.: 06-12712693
E-mail: info@jwbouw.nl


nedmag
Sponser van de Midden Groningen show 2022

nam