Nieuws PKV Muntendam e.o.

Geschiedenis pkv muntendam en omstreken, deel 1

Door K.J.Mollema
Bron Historische Kring Muntendam

Het begint officieel in 1926. Eigenlijk waren er in Muntendam al ruim voor de oprichtingsvergadering activiteiten t.a.v. het houden van pluimvee, dan met name het verzamelen van eieren die vervolgens naar de markt in Groningen werd verhandeld. Op 17 februari 1926 werd door een aantal puimveehouders een vergadering uitgeschreven om te komen tot een pluimveevereniging. Er waren 27 personen aanwezig bij deze eerste bijeenkomst die werd gehouden in Café van Jan van der Laan in Muntendam. De heer Torringa, als lid van het voorlopige bestuur opende de vergadering.

De contributie werd vastgesteld op fl,1,00 en voor buitenleden fl. 1,50. Ook donateurs betaalden fl. 1,50. Alle 27 aanwezigen gaven zich op als lid. De eerste bestuursleden waren; R.Torringa, J.Blaauw, H,Hollee, H.Nomden en B, Boerema. De heer S.Plaatje houdt zich aanbevolen als eierverzamelaar. In de eerste vergadering is er nog sprake van pluimvee en konijnenclub. In de tweede vergadering vergadering op 17 maart is er alleen sprake van pluimvee Vereniging Muntendam. In deze vergadering word er besloten dat de vereniging zich ging aansluiten bij de Noord Nederlandse Coöperatie Groningen (NNC). De naam is dan ook NNC afdeling Muntendam. De NNC is een overkoepelende organisatie met de hoofdzetel in Leeuwarden. Zij verzamelen de eieren en verzorgen de verkoop in binnen en buitenland. Ook is er tijdens deze vergadering gesproken over gezamenlijke inkoop van kippenvoer. U raad het al, het gaat om de prijs. Niet Plaatje, die zich aanbevolen hield , maar S.Bos werd door het bestuur aangesteld als eierverzamelaar.

Ook werd er in de vergadering besloten om Koninklijke goedkeuring aan te vragen voor de naam.

Op 27 oktober 1926 kwam de vraag uit de zustervereniging uit Veendam om een tentoonstelling te organiseren, samen met Veendam en Zuidbroek en wel op 19 en 19 december 1926. Er was toestemming van de college van B en W voor het houden van een verloting.1 April 1927 telt de vereniging reeds 68 leden. In de vergadering blikt men terug op de eerste tentoonstelling van de vereniging. De gehouden tentoonstelling in december is in alle opzichtengeslaagd te noemen. Ook is er financieel een voordeligsaldo van fl46,40. Een volgende tentoonstelling zal echter worden gehouden zonder de pluimvee en konijnenclub Zuidbroek, omdat de voorzitter vond dat enkele bestuursleden van die vereniging een slechte indruk hadden achtergelaten. Tijdens de vergadering van 10 februari 1928 klaagt de voorzitter over de matige opkomst van de leden. Er werden dat jaar 31537 kippeneieren afgeleverd, wegende 1836 kg hetgeen neerkomt op ongeveer 17,5 cent de kg. Afgeleverd werden 4927 eendeneieren, wegende 366 kg, Er was 1452 kg voeder betrokken, Op de vergadering werd er gratis een haan verloot, de gelukkige winnaar was H.Hut. Tijdens deze vergadering werd er besloten om een foktoom witte Leghorns te gaan kopen. Bij loting zal worden aangewezen wie eerste 12 broedeieren a 25 cent per stuk zal kunnen betrekken.

In 1929 is er voor het eerst sprake van een broedmachine voor het uitbroeden van de Leghorns van de vereniging. De broedmachine is beschikbaar gesteld door de leden Bos, Rademaker en van der Laan, zij ontvangen hiervoor 10 cent voor ieder te broeden ei en 5 cent voor ieder kuiken. De kuikens worden verloot onder de leden en er al 60 cent moeten worden betaald ten gunste van de vereniging. In 1930 werd er besloten om de vereniging Meeden te vragen om samen een tentoonstelling te houden.

Notulen 29 april 1932

Welke agendapunten werden in die tijd zoal behandeld

Er werd besloten 60,00 gulden uit de kas beschikbaar te stellen voor een reisje naar Beekbergen op pinkstermaandag.

Besloten werd 50 liter levertraan te bestellen bij Smit in Amsterdam a 20 cent per liter. Offertes voor voer waren binnen gekomen van Bosscher te Sappemeer en Laphor uit Muntendam. De voedercommissie gaat dit behandelen. Voor het reisje naar Utrecht bestaat geen interesse bij de leden. Inkoop turfstrooisel fijn 1,35 cent en grof 1,50 cent.

In 1934 is er een melding van de eierverzamelaar dat er geen eieren aan de NNC waren afgeleverd. In 1934 werden in opdracht van de vereniging, door de heren van der Laan en Hofman, 11 broedsels aangekocht welke onder de leden werden verdeeld.

Op 15 en 16 december 1935 zal er een tentoonstelling worden gehouden in Café Gankema. De heer Steenhuis uit Stadskanaal, die later behoorde tot de topkeurmeesters in Nederland zal worden gevraagd als konijnenkeurmeester.

Tijdens de Maart vergadering in 1937 was er een lezing van dierenarts Peeters uit Veendam over kuikenziektes, en blikte men terug op de tentoonstelling. De konijnen op de tentoonstelling van 1936 waren van prima kwaliteit, zodat het onnodig was om fokkonijnen te kopen. Wel werd er besloten om een tatoeagetang aan te schaffen, standplaats van de tang is bij de heer Blik Gasthuis te Veendam. Als verenigingsletters gebruikt de club (en nu ook nog) PM. Voorbeeld 6PM-319.

8 Maart 1938 o.m. door de brand (27 juli1937) van café 'De welvaart' van Gankema was er een financieel tekort ontstaan an fl48,98. Tijdens de vergadering werd reeds fl24,50 bijeen gebracht. Door een lid werd de vraag gesteld waarom de prijzen voor de verloting in Groningen waren besteld en niet bij de leden. Voorzitter Slim beloofde dat in het vervolg te gaan doen. In 1938 werd er gestemd om Stadskanaal al of niet te laten meewerken voor het houden van een tentoonstelling. Uitslag 6 voor en 14 tegen. Vervolgens werd er gestemd of er wel een tentoonstelling gehouden moest worden, uitslag 13 voor en 6 tegen en 1 blanco.

Tijdens de juli vergadering in 1938 werd er een konijn verloot, opbrengst fl5,00 Het inschrijfgeld voor de tentoonstelling in 1939 bedroeg voor 1 konijn 25 cent en voor de tweede 20 cent en de derde 15 cent de vierde 10 cent.

In de volgende editie; De oorlogsjaren.

oud bestuurSponsoren PKV

JW BOUW

Boven Oosterdiep 125C
9641 JP Veendam
Tel.: 06-12712693
E-mail: info@jwbouw.nl


nedmag
Sponser van de Midden Groningen show 2022

nam