PKV Muntendam e.o. Tentoonstelling 2012

Verslag van onze tentoonstelling op 19 en 20 oktober 2012

Op vrijdagavond 19 oktober jl. gingen om 19.00 uur de deuren van onze jaarlijkse tentoonstelling weer open voor het publiek. Op dat moment waren al de nodige uren aan voorbereiding achter de rug. De eerste voorbereidingen trof het bestuur met het opstellen en versturen van het vraagprogramma en de acquisitie om zoveel mogelijk fokkers over te halen om hun dieren in te zenden. Maar ook het verkopen van advertenties voor de catalogus, het nummeren en uitschrijven van alle beoordelingskaarten, het regelen van voer, stro, strooisel, nadenken over de aankleding van de tentoonstelling, het plaatsen van advertenties, het regelen van de vleesprijzen voor het rad van avontuur. Kortom voor dat dan ook alles op de rails stond, had het de nodige zweetdruppels en hoofdbrekens gekost. Dit jaar voelde de voorbereidingen naar deze tentoonstelling toch wel enigszins spannend, want na 53 jaar gebeurde dit onder de bezielende leiding van onze nieuwe tentoonstellingssecretaris Jonny Wever.

Op de ledenvergadering voorafgaand aan de tentoonstelling kon Jonny meedelen dat er 625 dieren door 94 fokkers waren ingeschreven. Een vergelijkbaar aantal als vorig jaar. Dit gegeven bracht bij het bestuur de nodige opluchting. Weliswaar was het aantal konijnen teruggelopen en was het aantal hoenders juist toegenomen, maar al met al dik tevreden met het aantal dieren. Hopelijk komen de konijnenfokkers onder ons volgend jaar weer met meer dieren.

De week van de tentoonstelling was een hele gezellige week. Het begon al op zaterdag toen de kooien uit omgeving Blijham gehaald moesten worden. De opbouw van de tentoonstelling was op dinsdag. Gedurende die dag werd de sporthal omgebouwd tot een mooie 'show-hal'. Dit jaar hebben we hier een foto-reportage van gemaakt. Deze is op onze website te zien bij de rubriek 'fotoalbum'. Aan het einde van de dag stond dan ook alles klaar zodat op woensdag de dieren ingekooid konden worden. Het inkooien van de dieren is voor veel fokkers ook een sociale gebeurtenis. Aangezien onze tentoonstelling een van de eersten is, treffen veel fokkers elkaar dat seizoen weer voor het eerst. Er werd onder het genot van een bakkie koffie even gezellig bij gekletst.

Op de keuringsdag (donderdag) was er een behoorlijke ploeg mensen actief. Natuurlijk in de eerste plaats de keurmeesters, maar ook aspirant keurmeesters, aandragers, schrijvers, mensen op het administratiekantoor en ander helpers. Met elkaar waren we deze dag met 35 mensen actief. Op deze dag werd er hard gewerkt om alle dieren gekeurd te krijgen, alle prijzen vast te stellen en de catalogus klaar te maken voor de drukker. Naast de drukke werkzaamheden was er ook gelegenheid voor ontspanning door met elkaar koffie te drinken en tussen de middag met elkaar te eten. Net alsof je één grote familie bent.

De tentoonstelling was vanaf vrijdagavond 19.00 uur open voor het publiek. Gedurende de avond werd het rad van avontuur verzorgd door Harm Mulder en zijn familie waarbij weer mooie vleesprijzen te winnen waren. Een leuke bijkomstigheid was dit jaar de aanwezigheid van Radio Noord op zaterdagochtend met het programma 'Noord op Stee'. De verslaggevers Arno van der Heyden en Marina Versteeg deden live verslag vanaf onze tentoonstelling. Een aantal fokkers onder ons werden gedurende de uitzending geïnterviewd. Zo legde Henk Lieth aan Marina Versteeg uit hoe hij zijn grote Wyandotten zo mooi wit kreeg. Je kon zien dat de verslaggeefster onder de indruk was van dit wasproces. Ook mocht Kees Mollema voor de microfoon want hij was kampioen geworden bij de konijnen met zijn Luchs. Maar ook de jeugd kwam aan het woord. Martijn Walstra mocht over zijn kippen vertellen en gaf aan dat hij zijn opa aardig wist te evenaren. Onze Duitse zustervereniging was ook met een aantal mensen vertegenwoordigd. Ook zij werden nog ge&iml;nterviewd door Arno van der Heyden. Na de uitzending schoven de radio-noord-mensen nog even aan en aten een bord bruinebonensoep mee. Een geslaagde ochtend waarin de PKV Muntendam weer de nodige publiciteit had gekregen. Misschien dat dit nog weer nieuwe leden gaat opleveren?

Om half 5 was het tijd om de dieren weer uit te kooien waarna de afbouw kon beginnen. Rond de klok van 20:00 uur was alles weer opgeruimd en werd de dag besloten met een drankje en een flinke gehaktbal voor alle mensen die geholpen hadden met het opruimen.

Inmiddels heeft het bestuur, in tegenstelling tot voorgaande jaren, besloten om vrijwel direct na de tentoonstelling de hele gang van zaken te evalueren. Alles zit dan nog vers in ieders geheugen. Deze evaluatie heeft inmiddels alweer plaats gevonden op 5 november 2012 op het woonadres van onze voorzitter. De uitkomst was dat we in zowel organisatorisch als financieel opzicht dit jaar kunnen terugkijken op een zeer geslaagde tentoonstelling.

Abel Schut

Voor de complete catalogus kunt u hier klikken.

Foto's van de opbouw van de tentoonstelling zijn hier te vinden.

2012-tentoonstelling

2012-tentoonstelling

2012-tentoonstelling

2012-tentoonstelling

2012-tentoonstelling

2012-tentoonstelling

2012-tentoonstelling

2012-tentoonstelling

2012-tentoonstelling

2012-tentoonstelling

2012-tentoonstelling

2012-tentoonstelling

2012-tentoonstelling

2012-tentoonstelling

2012-tentoonstelling

2012-tentoonstelling

2012-tentoonstelling

2012-tentoonstelling

2012-tentoonstelling

2012-tentoonstelling

2012-tentoonstelling

2012-tentoonstelling

2012-tentoonstelling

2012-tentoonstelling

2012-tentoonstelling

2012-tentoonstellingSponsoren PKV

JW BOUW

Boven Oosterdiep 125C
9641 JP Veendam
Tel.: 06-12712693
E-mail: info@jwbouw.nl


nam

nam