PKV Muntendam e.o. | Verenigingsinformatie

Algemene organisatie

De belangen van de kleindierensport worden in het algemeen behartigd door de federatie van kleindierenteelt. (FB.) In de FB worden de belangen van de verschillende diergroepen behartigd door vertegenwoordigers van de volgende bonden:

 • Ned. Bond van Sierduiven
 • Kleindier Liefhebbers Nederland
 • Deze bonden vertegenwoordigd in provinciale afdelingen waarin de plaatselijke verenigingen hun woordje kunnen meespreken.

  De vereniging

  Voor alle in onze vereniging verzamelde diergroepen organiseert Muntendam en Omstreken jaarlijks:

 • Een open tentoonstelling;
 • Een jondierenkeuring, welke bestemd is om fokkers te ondersteunen bij de selectie van hun jonge dieren;
 • Een viertal vergaderingen waar naast de gewone agendapunten veelal een gastspreker en/of diavertoning over onze sport aanwezig is;
 • Een aantal bezoeken aan andere tentoonstellingen;
 • Excursies.
 • Wanneer men wenst te exposeren dient men naast het lidmaatschap van de vereniging tevens bondscontributie te betalen. Hetgeen is:
  KLN:

 • Senioren: €15,00
 • Jeugd t/m 16 jaar: €7,50
 • De verenigingscontributie bedraagt €12,50 per jaar, voor jeugdleden €6,50 per jaar.  Sponsoren PKV

  JW BOUW

  Boven Oosterdiep 125C
  9641 JP Veendam
  Tel.: 06-12712693
  E-mail: info@jwbouw.nl


  nedmag
  Sponser van de Midden Groningen show 2022

  nam