Showresultaten 2012/2013

PKV Muntendam e.o.

HOENDERS
H LiethWyandottem/jFkampioen van de show
mooiste van het ras
KLN
Wyandottev/jFkeurmeesters prijs
M. BloemMaleierv/oFmooiste overjarige hen
E HagemanWyandottev/jFkeurmeesters prijs
M. BloemLuikse vechterv/oZGkeurmeesters prijs
H.J.J. HovingFaverollev/jZG Keurmeesters prijs

DWERGHOENDERS
J.WeverAntwerpse baardkrv/jUkampioen van de show
mooiste van het ras
KLN
Watermaalse baardkv/jFreserve kampioen
mooiste van het ras
KLN
Antwerpse baard krm/oFmooiste haan van de show
mooiste overjarige haan
Antwerpse baard krv/oFmooiste overjarige hen
M.WalstraNew Hampshirev/jFmooiste van het ras
KLN
M. WeverBarnevelderv/jFreserve kampioen jeugdleden
A MeijerhofOrpingtonv/jFmooiste van het ras
m/jFkeurmeesters prijs
KLN
G SprenkelIndische vechtkrv/jFmooiste van het ras
keurmeesters prijs
H. MulderAmrock krv/jFkeurmeesters prijs
A FeringaHoll. Krv/jFkeurmeesters prijs

KONIJNEN
K.J MollemaAlaskam/jFKLN
Luchsm/jFkampioen van de show
mooiste diergroep 1
mooiste van het ras
KLN
J.A SchmaalBelg. Haasm/jFmooiste van het ras
hoogst gemiddelde aantal punten
A SchutWenerm/jFmooiste van het ras
keurmeesters prijs
H PostmaDuitse hangoorm/jFmooiste van het ras
A.G LoorbachWenerm/jFKLN
E HooiveldVlaamse reusv/jZGwinnaar Agriplaza bokaal

Midden Drenthe show Beilen

DWERGHOENDERS
J. WeverAntwerpse baard krv/jFkampioen van de show
mooiste van het ras
KLN
Antwerpse baardkrm/oFKLN
mooiste collectie van de show

Kloostershow Ter Apel

OORSPRONKELIJKE DUIVEN
M.BloemDiamant duifv/jFreserve kampioen

KONIJNEN
J.A SchmaalBelg. Haasm/jFreserve kampioen
mooiste van het ras
KLN
v/jFkeurmeesters prijs
mooiste collectie van de show

DUIVEN
J. KortShow Racerm/oFreserve kampioen
v/jFkeurmeesters prijs

Fivelshow Appingedam

HOENDERS
H. LiethWyandottev/jFmooiste hen van de show
KLN
m/jFkeurmeesters prijs
E. HagemanWyandottev/jFkampioen van de show
KLN

DWERGHOENDERS
J. WeverAntwerpse baardkrv/jFreserve kampioen
KLN
Antwerpse baardkrm/oFkeurmeesters prijs
mooiste collectie van de show
A. MeijerhofOrpington krv/oZGmooiste overjarige hen
m/jFkeurmeesters prijs
op 1 na mooiste collectie
Y. MeijerhofOrpinton krv/jZGkampioen jeugdleden

KONIJNEN
K.J MollemaLuchsm/jFmooiste dier groep 1
KLN
J.A SchmaalBelg. Haasm/jFkeurmeesters prijs

DUIVEN
J. KortShow Racerm/jFkampioen van de show
NBS=k prijs
mooiste collectie wratduiven

WPKC

HOENDERS
H. LiethWyandottev/j Ukampioen van de show
KLN
winnaar bondsmedaille
mooiste collectie van de show
H.j.j HovingFaverollev/jFKLN
M. BloemShamov/jFKLN

DWERGHOENDERS
J.WeverAntwerpse baardkrm/oFreserve kampioen
winnaar bonds medaille
KLN
H. RiemeyerHoll. Krv/jFKLN
A MeijerhofOrpington krm/jFKLN

KONIJNEN
K.J MollemaLuchsm/jFKLN
mooiste collectie konijnen groep 1
J KrijtheThuringerm/oFKLN

DUIVEN
J. KortShow Racerop 1 na mooiste collectie

Martinishow Groningen

DWERGHOENDERS
J. WeverAntwerpse baardkrv/jFmooiste dier van het ras
KLN
Watermaals baardkrv/jFmooiste van het ras
KLN

Krijsverbandschau Leer

Dwerghoenders
J.KrijtheBarnevelderv/jZGras prijs
M . WeverBarnevelderv/jZGras prijs

Konijnen
J.A SchmaalBelg. Haasm/jFras prijs
H PostmaDuits hangoorm/j Freserve kampioen

Noordshow Zuidlaren

HOENDERS
B. AbeeAustralorpv/oFrasprijs
KLN
H.J.J HovingFaverollev/jFmooiste van de keurmeester
KLN
H. LiethWyandottev/jZGrasprijs

DWERGHOENDERS
H. JagerDuitse Rijkshoenv/jFmooiste van het ras
ras prijs
J, KrijtheBarnevelderv/oFras prijs
KLN
Anconav/jZGras prijs
A. MeijerhofOrpington krm/jZGras prijs
v/jFras prijs
H. RiemeijerHoll .krm/oFras prijs
J. WeverAntwerpse baard krv/jFmooiste van de keurmeester
KLN
G. SprenkelKo Shamom/jZGras prijs
M. WalstraNew Hampshirem/jZGras prijs
Y. MeijerhofOrpington krm/jFras prijs
M. Weverbarnevelder krv/jFras prijs

KONIJNEN
K.J MollemaLuchsm/jFras prijs
J.A SchmaalBelg. Haasm/jFras prijs
m/jFras prijs
v/jFras prijs

DUIVEN
J. KortShow Racerm/jUKampioen van de show
winnaar gouden tientje
mooiste vormduif
CH. Staal Herinnerings beker
mooiste dier keurmeester
NBS Bondsprijs


Sponsoren PKV

JW BOUW

Boven Oosterdiep 125C
9641 JP Veendam
Tel.: 06-12712693
E-mail: info@jwbouw.nl


nedmag
Sponser van de Midden Groningen show 2022

nam