Nieuws PKV Muntendam e.o.

Jubilarissen KLN

Op ons laatstgehouden ledenvergadering in april werden een 4 tal leden van onze vereniging in het zonnetje gezet, de reden hiervoor was dat zij een aantal respectabele jaren lid zijn van de KLN.
Onze kersverse voorzitter Abel Schut mocht zijn eerste officiële daad verrichten door de bijbehorende speldjes, die zijn gekoppeld aan dit lidmaatschap, uit te reiken.

Het eerste speldje werd uitgereikt aan Hemmo Schuur. Hemmo is 25 jaar lid van de KLN. Hemmo houdt zich bezig met het fokken van dwerghoenders, vele rassen hebben zijn hokken bevolkt. Het grootste succes behaalde Hemmo met zijn Orpington krielen waar hij Europees kampioen mee is geworden.
Tevens is Hemmo bestuurslid van de vereniging.

2015 jubilarissen KLN

De tweede jubilaris die 25 jaar lid is van de KLN is onze secretaris Harry Jager, ook hij mocht een speldje uit de handen van onze voorzitter ontvangen.
Harry houdt zich binnen onze hobby bezig met het fokken van dwerghoenders. Ook hij heeft een aantal rassen gefokt maar de laatste jaren is hij standvastig fokker van de Duitse Rijkshoen kriel.

2015 jubilarissen KLN

Ons oud voorzitter Johan Schmaal was de derde in de rij die een speldje mocht ontvangen. Johan is 40 jaar lid van de KLN en heeft meerdere functies binnen onze hobby. Johan is bestuurslid van de KLG de provinciale afdeling van de KLN en is actief als bestuurslid binnen de speciaal club van de Groninger Meeuw.
Bij onze vereniging heeft Johan 2 maal de functie van voorzitter mogen invullen. De eerste periode was van 1978 tot begin negentiger jaren, destijds werd het stokje overgenomen door Henny Gankema. Na een aantal jaren stopte Henny als voorzitter en nam Johan deze functie weer op zich.

Afgelopen voorjaar gaf Johan te kennen om de functie over te willen geven aan een "jonger "iemand.
Johan fokt zowel hoenders als konijnen, met deze laatst genoemde diergroep zien we hem dan ook regelmatig op diverse shows.
Met zijn Belgische hazen wist hij in de tachtiger jaren de felbegeerde gouden tientje te bemachtigen. De kippenrassen die hij fokt zijn de uiterst zeldzame Dorking en de Groninger Meeuw.

2015 jubilarissen KLN

De nestor binnen onze hobby mocht een speldje ontvangen voor een lidmaatschap van de KLN van maar liefst 50 jaar!
Kees Mollema, binnen onze hobby een graag geziene gast die zowel provinciaal en op landelijk niveau vele functies heeft bekleed.
Tegenwoordig is Kees secretaris van het facilitair bureau van de KLN.
Kees fokt zins heugenis Alaska konijnen, daarnaast heeft hij nog een groot aantal jaren het Luchs konijn gefokt.

2015 jubilarissen KLN

Namens de PKV willen wij de jubilarissen van harte feliciteren met deze mijlpaal en hopen wij dat jullie nog lang plezier mogen hebben van onze mooie hobby.

2015 jubilarissen KLN


Sponsoren PKV

JW BOUW

Boven Oosterdiep 125C
9641 JP Veendam
Tel.: 06-12712693
E-mail: info@jwbouw.nl


nedmag
Sponser van de Midden Groningen show 2022

nam